W celu popularyzacji sportów zimowych Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowadza pilotażowy program obejmujący budowę lodowisk stałych oraz składanych lodowisk tymczasowych na terenie obiektów powstałych w ramach programu "ORLIK 2012"Białe ORLIKI jako nowoczesne lodowiska przyczyniać się będą do rozwoju dyscyplin sportowych tj. hokej i łyżwiarstwo.

Warunkami przystąpienia do pystąpienia do projektu są następujące założenia:

Wysokość dofinansowania środkami bydżetowymi budowy obiektów wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych,
jednakże nie więcej niż 300 tys. zł.

Więcej niformacji na stronie internetowej
MSiR  http://www.msport.gov.pl/bialy-orlik
lub
na stronie  http://www.orlik2012.pl/