Boisko ze sztucznej trawy w Knurowie

Projekt zrealizowany przy al. Lipowej w Knurowie we wrześniu 2012 r.Na pełnowymiarowej płycie boiska do gry w piłkę nożną o powierzchni niemalże 8 000 m2 zainstalowany został system składający się z shock-padów o grubości 12 mm oraz trawy zasypowej 40 mm. Trawę zasypano piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym (EPDM) z produkcji pierwotnej.Po zakończeniu naszych prac płyta poddana została testom FIFA. Z dużym prawdopodobieństwem boisko uzyska CERTYFIKAT FIFA 2 STAR.