Czyszczenie nawierzchni

Powierzchnia poliuretanowa jest nawierzchnią wymagająca czyszczenia górnej warstwy
z wszelkiego rodzaju zabrudzeń.

Brak konserwacji nawierzchni poliuretanowych może doprowadzić do zmiany jej właściwości.
Zaniedbana nawierzchnia jest przyczyną wielu kontuzji zawodników. Szczególną uwagę należy zwrócić na konserwację nawierzchni w miejscach zadrzewionych narażonych na różnego rodzaju zakurzenia, zapylenia oraz spadające liście.

Oferujemy usługę czyszczenia mechanicznego nawierzchni poliuretanowych.

W celu przygotowania oferty prosimy o kontakt.