Dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymuje się na podstawie programów wojewódzkich oraz projektów mających szczególne znaczenie dla sportu. Ministerstwo opracowuje na dany rok kalendarzowy ogólnopolski plan dofinansowań.Inwestycje mające szczególne znaczenie dla sportu mogą zostać dofinansowane do 50% wartości kosztorysowej inwestycji, z wyjątkiem:

Wnioski o dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć należy składać do bezpośrednio do Ministra Sportu.Inwestycje, które zawarte są w długoterminowych planach wojewódzkich mogą zostać dofinansowane maksymalnie 33% kosztorysowej wartości inwestycji, z pewnymi wyjątkami.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sportu:
http://www.msport.gov.pl/fundusz-rozwoju-kultury-fizycznej-DIS