Instalacja boisk sportowych

Ze względu na duże powierzchnie oraz zachowanie się sztucznej trawy w różnych warunkach atmosferycznych instalacje takie zleca się wyspecjalizowanym firmom. Ze względu na duże natężenie gry na obiektach ważne jest, aby wszystkie sklejenia zostały wykonane bardzo precyzyjnie. W przeciwnym wypadku istnieje duża możliwość odklejania się złączy, co może spowodować kontuzje zawodników
i znaczenie pogarsza jakość gry.

Uwagi dla Inwestorów (na co należy zwrócić szczególną uwagę)
  • wybierz dobrą trawę (na rynku polskim pojawiło się dużo azjatyckiego materiału, który zawiera szkodliwe metale ciężkie);
  • uważaj na promocje (nie da się wyprodukować tanio i z dobrych materiałów);
  • skontroluj ilość wsypanego piasku oraz granulatu na budowie (zgodność z kartą techniczną lub testem laboratoryjnym), każda trawa jest inna wiec ilość zasypu też jest różna;
  • pamiętaj ze zawsze sztuczne trawy zasypywane są suszonym piaskiem kwarcowym, a nie żwirowym;
  • piasek i granulat powinien być rozmieszczony równomiernie na całej płycie boiska;
  • po zasypaniu włókna trawy powinny wystawać z zasypu a nie "leżeć" pod piaskiem i granulatem gumowym.

Firma Glob Grass wykonuje boiska ze sztucznej trawy również przy współpracy z firmami budowlanymi. Podejmiemy współprace z rzetelnymi firmami na terenie całego kraju poszukujących partnerów w zakresie instalacji i dostarczenia nawierzchni ze sztucznych traw.

Prowadzimy sprzedaż sztucznej trawy i materiałów instalacyjnych oraz instalujemy nawierzchnie. Prowadzimy również usługi w zakresie utrzymania i pielęgnacji obiektów
w kolejnych latach.