Instalacja boisk sportowych

Ze względu na duże powierzchnie oraz zachowanie się sztucznej trawy w różnych warunkach atmosferycznych instalacje takie zleca się wyspecjalizowanym firmom. Ze względu na duże natężenie gry na obiektach ważne jest, aby wszystkie sklejenia zostały wykonane bardzo precyzyjnie. W przeciwnym wypadku istnieje duża możliwość odklejania się złączy, co może spowodować kontuzje zawodników
i znaczenie pogarsza jakość gry.

Uwagi dla Inwestorów (na co należy zwrócić szczególną uwagę)

Firma Glob Grass wykonuje boiska ze sztucznej trawy również przy współpracy z firmami budowlanymi. Podejmiemy współprace z rzetelnymi firmami na terenie całego kraju poszukujących partnerów w zakresie instalacji i dostarczenia nawierzchni ze sztucznych traw.

Prowadzimy sprzedaż sztucznej trawy i materiałów instalacyjnych oraz instalujemy nawierzchnie. Prowadzimy również usługi w zakresie utrzymania i pielęgnacji obiektów
w kolejnych latach.