Program „MOJE BOISKO- ORLIK 2012”

Program „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” jest ogólnopolskim projektem, który ma na celu propagowanie aktywnego uprawiania sportu poprzez budowę infrastruktury sportowej. Projekt zakłada wybudowanie ogólnodostępnego i bezpłatnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w każdej gminie. Celem projektu jest propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży na nowoczesnych obiektach sportowych pod okiem animatora, jak również organizacja różnego rodzaju zawodów i turniejów sportowych, np. Turniej Orlika o puchar Premiera Donalda Tuska, weekendów rodzinnych, mających na celu propagowanie aktywnego stylu życia.W założeniach programu kompleks ten powinien składać się z:

Cały kompleks powinien być oświetlony i ogrodzony. Opcjonalnie projekt może zawierać dodatkowo plac zabaw.

Program ten kierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego. Przewidywanie koszty wykonania zespołu obiektów wyceniony został
na 1mln zł.
Wykonanie projektu finansowanie jest w:

Więcej informacji na stronie serwisu ORLIK 2012:  http://orlik2012.pl/

lub stronie Ministerstwa Sportu:  http://msport.gov.pl/

Informacje o Turnieju Orlika na stronie  http://turniejorlika.pl/