Podbudowy pod sztuczną trawe

Dynamiczne z drenażem

 • usunięcie górnej warstwy humusy na głębokość
 • 30 cm,
 • dogęścić grunt rodzimy sprzętem mechanicznym,
 • korytowanie powierzchni pod drenaż co 5 m na głębokość ok. 40 cm,
 • w korytach wyłożyć geowłókninę z zakładką 5 cm,
 • przysypać
 • koryta kruszywem płukanym o frakcji 8-16 tak aby zapewnić spadek,
 • ułożyć w korytach rury drenarskie (sączki oraz zbieracze) z odpowiednimi kierunkami spadku
 • wykonanie studzienki rewizyjnej oraz studzienek osadowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu drenażowego,
 • podłączenie systemu drenażowego do studzienek odpływowych
 • obsypać rury tym samym materiałem filtracyjnym (kruszywo płukane fr.8-16mm)
 • warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
 • warstwę konstrukcyjną zagęścić
 • warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm
 • warstwę klinującą zagęścić
 • warstwa wyrównująca z miału kamiennego (frakcja 0-4 mm) - grubość 3-4cm;
 • warstwę wyrównawczą uwałować.

Jest to podbudowa najlepiej spełniająca swoje zadanie dzięki systemowi drenaży pozwalającemu w szybki sposób odprowadzenie wody. Natomiast trzeba się liczyć z tym, iż system taki jest najdroższy.Grubości i frakcje poszczególnych warstw powinny być dobrane z uwzględnieniem geotechnicznychh warunków lokalnych. System drenażowy musi zostać zaprojektowany i wykonany tak, aby w nawierzchnia boiska była pozbawiana stojącej wody z uwzględnieniem obfitych opadów deszczu.

Wykładanie kostką brukową

 • niwelacja terenu wraz z odwiezieniem nadmiaru gruntu, jeśli zachodzi potrzeba zagęszczenie gruntu rodzimego
 • warstwa z piachu gruboziarnistego o gr. 10-15cm
 • podsyp cementowo - piaskowy o gr. 3cm
 • ułożenie kostki brukowej o gr. 6–8 cm
 • zagęszczenie kostki ze specjalną nakładką gumową.

Podbudowa z kostki brukowej nadaje się na niewielkie powierzchnie (kort tenisowy, siatkówka, badminton). Powinna być tak zaprojektowany aby uwzględnić spadek w celu odprowadzenia wody.