Malowanie linii

Linie na boiskach sportowych, bieżniach, placach zabaw są wykonywane metodą natryskową.
W czasie korzystania z obiektu linie ścierają się i wymagają renowacji.

Linie wykonywane są metodą natryskową farbami poliuretanowymi dwu-składnikowymi specjalnie do tego przeznaczonymi. 

W celu przygotowania oferty cenowej prosimy o kontakt.