Atest PZH

Wydawany jest przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (do 2007 roku Państwowy Zakład Higieny, PZH). Atestacja ma na celu zapobieganie wprowadzaniu do powszechnego użytku materiałów i wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców lub ograniczenie ich dopuszczalnego zakresu i sposobu stosowania pod kątem eliminacji zagrożeń zdrowotnych. Stosowny dokument - atest higieniczny wydaje się na podstawie dokumentów i ekspertyz. Zakład Higieny Komunalnej PZH wydaje atest higieniczny określając wymagania, jakie należy spełnić, aby uniknąć lub wydatnie ograniczyć negatywne skutki zdrowotne. W przypadku oceny negatywnej wyrobu atestu nie wystawia się.

Dtex

To waga w gramach pojedynczego włókna o długości 10000 metrów (np. 7.700 Dtex oznacza że 10 km włókna trawy waży 7700 gramów).

Piasek kwarcowy
  • To okruchowa
  • skała osadowa, luźna, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych. Wielkość ziaren od 0,0625 do 2,5 mm, waga ok. 1,5-1,6 t/m3. Głównym składnikiem jest kwarc SiO2.Piasek używany do wypełnienia sztucznej trawy jest myty, przesiewany i sortowany i suszony.
Rekomendacja ITB

Rekomendacje Techniczne dla tego sztucznej trawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu dzisiejszym nie są wymagane.Uzasadnienie: Od 1 maja 2004r. rynek wyrobów budowlanych regulowany jest ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy aprobaty techniczne mogą być wydawane dla wyrobów objętych mandatami udzielonymi przez Komicję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych lub wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych. Wyroby do wykonywania nawierzchni sportowych zewnętrznych nie są objęte tymi mandatami.  Rekomendacje  ITB wydawane są przez Instytut Techniki Budowlanej na wniosek producenta.

Test ITF

Międzynarodowa Federacja Tenisa opracowała test na podstawie którego jest określana szybkość terenu: “Court Pace Rating”.Wg tego testu korty tenisowe dzielą się na 5 kategorii: : slow, medium/slow, medium, medium/fast i fast. Kategoria kortu powinna zostać dopasowana do poziomu jaki reprezentują gracze, w ten sposób mogą oni optymalnie korzystać z gry w tenisa.Firma Glob Grass posiada w swojej ofercie trawy posiadające certyfikat ITF.